อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
910 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
สายตรงผู้บริหาร


  หน้าแรก     ประวัติชุมชน ต.พลวงทอง 

ประวัติชุมชน ต.พลวงทอง
ประวัติชุมชน ต.พลวงทอง  

ประวัติของชุมชนตำบลพลวงทองโดยสังเขป

                        

พลวงทอง เป็นนามของตำบลๆ หนึ่งในอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นามนี้ถูกตั้งขึ้นเพราะเป็นบริเวณที่มีแร่พลวงและมีการพบแร่พลวงทองปะปนอยู่ด้วย และเพื่อความสอดคล้องกับชื่อตำบลอื่นๆ ในเขตการปกครองอำเภอบ่อทอง ซึ่งตำบลที่ตั้งขึ้นก่อนหน้านี้จะมีคำว่า ทองหรือ สุวรรณ  ชุมชนตำบลพลวงทอง เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน ต่อมาใน พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินป่าเสื่อมโทรมในป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียนให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ชุมชนตำบลพลวงทองจึงมี ป่า เขา ถ้ำ และน้ำตก ที่สวยงามงดงามตามธรรมชาติ จึงเป็นสถานที่ซึ่งนักนิยมธรรมชาติ นักนิยมไพร ผู้ทรงศีล พากันดั้นด้นเข้าไปแสวงหาความสงบ และเข้าไปชมธรรมชาติ ซึ่งหลายคนเมื่อได้สัมผัสความเป็นจริงอันงดงามของถ้ำ เขา แล้วต่างยอมรับว่ามีความงดงามสมกับเป็นที่เลื่องลือ

                         บ้านคลองตาเพชร เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานชุมชนตำบลพลวงทอง มีประชากรย้ายเข้าไปทำกินและอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดการตั้งถิ่นฐานชุมชนบ้านขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันหลายชุมชนกระจายไปทั่วพื้นที่ได้แก่ บ้านเขาชะอางค์ บ้านเขาห้ายอด บ้านหลุมมะนาว บ้านเขาพริก บ้านอ่างผักหนาม เป็นต้น จนกระทั่ง พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ่อทอง ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2537 มีผลให้มีตำบลพลวงทอง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2537 เป็นต้นไป โดยแยกพื้นที่หมู่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลบ่อทอง ไปเป็นหมู่ที่ 1 5 ตำบล     พลวงทอง โดย นายอำนวย   ชื่นปกรณ์ เป็นกำนันคนแรกของตำบล ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2537 2540

                         ในปี พ.. 2540 สภาตำบลพลวงทอง ได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง       ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีผู้บริหารโดยตำแหน่ง คือ นางสาวขวัญใจ      เมฆมหัศจรรย์  ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคนแรก หลังจากยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง  ชั้น 5 ได้มีการเลือกตั้งครั้งแรกในวันที่ 11 พฤษภาคม  2540  ปัจุบันนายสมโชค สิทธิ์ภานุวงค์  เป็นนายกองค์พลวงทอง

                         เนื่องจากตำบลพลวงทองมีพื้นที่กว้างใหญ่  การคมนาคมไม่สะดวกทำให้ทางหน่วยงานราชการดูแลไม่ทั่วถึง จึงได้ทำการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก คือ ม. 6  บ้านอ่างผักหนาม ซึ่งแยกมาจาก ม. 5 บ้านเขาพริก  ในปี  .. 2542 ต่อมาในปี 2546 แยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก  1 หมู่บ้าน คือ  .7 บ้านหลุมมะนาว จาก  . 4 บ้านเขาใหญ่ ปัจจุบันตำบลพลวงทองมีหมู่บ้านทั้งหมด  7  หมู่บ้าน

 

 

 

การให้บริการ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.245.219
คุณเข้าชมลำดับที่ 581,461

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-165836   Fax : 038-165836 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.