อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
910 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
สายตรงผู้บริหาร


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

    1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น

    2.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขัน

    3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา

   4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐและพัฒนาองค์กรตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การให้บริการ
บริการออนไลน์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.245.219
คุณเข้าชมลำดับที่ 581,484

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Tel : 038-165836   Fax : 038-165836 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.